Szkoła branżowa to idealna opcja dla młodych ludzi, którzy od razu po ukończeniu szkoły podstawowej chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe. Uzyskane w toku nauki umiejętności praktyczne i wiedza teoretyczna umożliwiają zarówno pracę w wybranym zawodzie, jak też otworzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Naukę w szkole branżowej można podzielić na trzy części: kształcenie zawodowe teoretyczne, kształcenie zawodowe praktyczne i kształcenie ogólne. Niezwykle ważny jest wybór odpowiednich materiałów edukacyjnych dla każdego z tych etapów. Jeżeli chodzi o kształcenie ogólne i przedmiot język polski, podręcznik “To się czyta! 1” Wydawnictwa Nowa Era będzie znakomitą propozycją dla klas 1 szkoły branżowej. 

Autorki

Autorkami podręcznika są Anna Klimowicz i dr Joanna Ginter. Anna Klimowicz jest też współautorką innych podręczników i zeszytów ćwiczeń do języka polskiego, zarówno do szkoły podstawowej, jak i szkół średnich. Dr Joanna Ginter na co dzień pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania naukowe to kultura języka polskiego i najnowsze zjawiska zachodzące w polszczyźnie. Jest autorką licznych publikacji, w tym podręczników szkolnych.

Zawartość podręcznika

Podręcznik “To się czyta! 1” jest zgodny z aktualnie obowiązującą podstawą programową. Zawarte w nim treści zostały podzielone na dwie części:

– kształcenie literacko-kulturowe,

– kształcenie językowe.

W części dotyczącej literatury i kultury znajdują się informacje na temat istotnych i wartościowych książek oraz epok historyczno-literackich. Wybrane wiadomości są prezentowane w formie infografik, co stanowi czytelną i atrakcyjną wizualnie formę przekazywania wiedzy. Druga część zawiera informacje dotyczące nauki o języku oraz ćwiczenia związane z tą tematyką. Tym, co wyróżnia podręcznik na tle innych jest segment “Kultura języka w zawodzie”, prezentujący wskazówki dotyczące użycia języka w życiu codziennym i sytuacjach zawodowych. Są to treści dedykowane właśnie dla uczniów szkół branżowych podkreślające, że wiedza z zakresu nauki o języku przydaje się na co dzień.

Zalety podręcznika “To się czyta! 1”

– podręcznik przygotowuje uczniów do samodzielnego, dojrzałego odbioru tekstów kultury, a także tworzenia własnych tekstów użytkowych,

– posiada nowatorski układ treści, ułatwiający uczniom przyswajanie informacji i ich odbiór w szerszym kontekście,

– obok klasycznych tekstów literackich zawiera treści bliskie młodzieży (np. fragmenty artykułów z popularnych blogów oraz literatury współczesnej),

– jest dostosowany do percepcji i możliwości ucznia na konkretnym etapie edukacyjnym (m. in. przez podział treści na krótkie jednostki tematyczne i stałą strukturę każdego rozdziału),

– zawiera liczne segmenty umożliwiające uporządkowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.

Daniel