Język polski towarzyszy nam na każdym kroku, mówimy, piszemy, czytamy. Niekiedy ktoś może uznać, że on nie czyta, nie lubi książek. Jednak jest w ogromnym błędzie. Czytanie, podobnie jak mówienie jest z nami każdego dnia. Czytamy wiadomości, czytamy najważniejsze informacje ze świata, czytamy posty na Facebooku czy opisy na Instagramie. Jednak ważne jest by znać, chociaż podstawy naszego języka i potrafić wymienić kilka najbardziej znanych dzieł. Uczniom szkoły branżowej pomoże w tym podręcznik To się czyta 1, który w prosty sposób przeprowadzi ich przez naukę języka ojczystego.

To się czyta 1, czyli o języku słów kilka

Podręcznik to się czyta 1, przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych szkół branżowych. Ma zachęcić ucznia do poznania piękna języka ojczystego i przeprowadzić go po najważniejszych epokach literackich. Uczeń, realizując kolejne tematy, poznaje motywy funkcjonujące w literaturze.

Pierwszy dział rozpoczyna się od człowieka w podróży. Następnie razem z bohaterami kolejnych utworów uczeń odbywa przygody z czasem oraz stara się, zrozumieć jak na literaturze odbiły się konflikty i co człowiek może zrobić wobec cierpienia. Po przerobieniu tych zagadnień w kolejnych działach następuje uporządkowanie, wprowadzone są zasady, a w tekstach pojawiają się rycerze i romantyczne systemy, by już za chwilę uczniowie poznali, jak dużą rolę odegrała w utworach miłość, przyjaźń i radość. Podręcznik został podzielony na dwie części, w pierwszej autorzy zawarli dzieła literackie, które kończą się zebranymi najważniejszymi informacjami dotyczącymi epok od starożytności do baroku. Druga część tej samej książki została poświęcona najważniejszym zasadom językowym.

Najważniejsze informacje, interesujące grafiki a wszystko to w czytelnej formie

Podręcznik To się czyta 1, ma przejrzystą formę. Na początku każdego tematu znajdują się pytania mające wprowadzić w określone zagadnienia i zachęcające do dyskusji. Najważniejsze zagadnienia są wyeksponowane, a interpretację tekstu mają ułatwić umieszczone pod nim zadania. Wszystko to wzbogacone zostało szatą graficzną, która ma zachęcić uczniów do kształcenia i poszukiwania informacji o języku polskim.

Daniel